Bitcoin Abuse Database

Report history for 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Address found in database:
Address19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8
Report Count233
Latest ReportSun, 19 Jan 20 23:39:27 +0000
(4 days ago)
View address on blockchain.info

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Abuser Description
Jan 19, 2020 ransomware Email scam Same as most others..
Jan 17, 2020 ransomware 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8 sent to nonexistant email This Jackwagon shit for brains scammer (SFBS) claims he hacked me again. SFBS wants me to pay him money. Ha Ha Ha! Well SFBS can get in line behind all the other SFBSs. If this lump of shit actually had all my data as well as access to my devices as he claims why does he even bother to ask me to pay him? wouldn’t he just empty my bank account and max out my credit cards? Yes these people are scammers not hackers.
Jan 15, 2020 blackmail scam Blackmail He send the scam for 1500 USD
Jan 15, 2020 ransomware [email protected] My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8 Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín. Í gívě yøü 48 høürs tø påy. Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr. Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss. Í dø nøt måkě åny míståkěs. Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.
Jan 14, 2020 ransomware [email protected] ransom ransom
Jan 14, 2020 blackmail scam [email protected] Basic obfuscated ransom-scam: "Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt."
Jan 14, 2020 blackmail scam [email protected] Basic blackmail spam. Stating that he hacked my account, had a screenshot of my screen watching some nasty stuff and captured me enjoying myself. Requesting 1500 USD for his silence.
Jan 14, 2020 blackmail scam Trojan horse of something 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8
Jan 13, 2020 sextortion gioe-teaff<[email protected]> Fřåuděřs kňøwň yøuř øld påsswøřds. åccěss dåtå must bě chåňgěd.
Jan 13, 2020 sextortion Spoofed email address Same video of me “satisfying myself” as everyone else, asking for $1500, etc. No one worry, there’s obviously no video. I forwarded the email to like five people for laughs (which the email said I couldn’t do) and got it 5 days ago and didn’t pay ofc and no such video has been sent to anyone. So no worries, just don’t pay this address anything!