Bitcoin Abuse Database

Report history for 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Address found in database:
Address19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8
Report Count244
Latest ReportSat, 18 Apr 20 05:24:29 +0000
(2 months ago)
View address on blockchain.info

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Abuser Description
Apr 18, 2020 blackmail scam international hacker Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín'). My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8
Apr 16, 2020 blackmail scam [email protected] Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít. My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8 Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín. Í gívě yøü 48 høürs tø påy. Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr. Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss. Í dø nøt måkě åny míståkěs.
Mar 18, 2020 sextortion [email protected] Classic "I hacked you" email requiring payment of 1500USD Hope he/she gets the damn COVID19 instead of money!
Feb 24, 2020 blackmail scam [email protected] Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít. Í ålsø håvě åccěss tø (bla bla bla bla bla bla bla)
Feb 19, 2020 blackmail scam [email protected] Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.
Jan 31, 2020 blackmail scam 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8 Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě, Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě. Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín'). My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8 Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín. Í gívě yøü 48 høürs tø påy. Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr. Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss. Í dø nøt måkě åny míståkěs.
Jan 31, 2020 ransomware [email protected] Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.
Jan 30, 2020 blackmail scam [email protected] Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.
Jan 28, 2020 blackmail scam Ransomwere Just a blackmail
Jan 26, 2020 sextortion [email protected] Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě, Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě. Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín'). My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8