Bitcoin Abuse Database

Report history for 1DFJ43RgsMWuUBEZymeGUvExXbmYqct5Z3

Address found in database:
Address1DFJ43RgsMWuUBEZymeGUvExXbmYqct5Z3
Report Count16
Latest ReportTue, 14 Jan 20 17:13:47 +0000
(1 week ago)
View address on blockchain.info

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Abuser Description
Jan 14, 2020 ransomware [email protected] Extortion and abuse
Jan 9, 2020 ransomware [email protected] Sent to group address (not even an individual one...): Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít. Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě. Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě? Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt. Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě, Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cø
Jan 9, 2020 blackmail scam 1DFJ43RgsMWuUBEZymeGUvExXbmYqct5Z3 Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít. Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě. Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě? Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.
Jan 8, 2020 blackmail scam [email protected] claims to have hacked my computer and made a video
Jan 8, 2020 sextortion Suricaats.Rk Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít. Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.
Jan 8, 2020 blackmail scam [email protected] Black mail and wants 850 dollars worth of bitcoin
Jan 8, 2020 sextortion [email protected] Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt. Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw. Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd. Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín. Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě. Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.
Jan 8, 2020 blackmail scam [email protected] Hacker claiming to have hijacked my operating system with threats to distribute a pornographic video of myself if $850 in bitcoin is not paid in 48 hours.
Jan 8, 2020 blackmail scam 201-180-12-246.speedy.com.ar (unknown [201.180.12.246]) Like the report below.
Jan 8, 2020 blackmail scam Many spoofed adresses (please stop exposing innocent individual adresses) "Hěllø! Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm. Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt" etc.