Bitcoin Abuse Database

Report history for 1F4JPJj6tYdRHMScpuypyoEVNVQxjNc65a

Address found in database:
Address1F4JPJj6tYdRHMScpuypyoEVNVQxjNc65a
Report Count34
Latest ReportMon, 25 Jan 21 02:37:31 +0000
(1 month ago)
View address on blockchain.info

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Abuser Description
Jan 25, 2021 sextortion School email Same as everyone
Jan 22, 2021 sextortion He scammed a support group email address Hi! As you may have noticed, I sent you an email from your account. This means that I have full access to your account. I’ve been watching you for a few months now. The fact is that you were infected with Njrat through an adult site that you visited. If you are not familiar with this, I will explain. Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device. This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it. I also have access to all your contacts and all your correspondence. Why your antivirus did not detect Njrat? Answer: My Njrat uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent. I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched. With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks. I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use. If you want to prevent this, transfer the amount of 1250 usd to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: “Buy Bitcoin”). My bitcoin address (BTC Wallet) is: 1F4JPJj6tYdRHMScpuypyoEVNVQxjNc65a After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again. I give you 48 hours to pay. I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter. Filing a complaint somewhere does not make sense because this email (Mail Delivery System / returning message to sender) cannot be tracked like my bitcoin address. I do not make any mistakes. If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed. Best regards!
Jan 18, 2021 blackmail scam [email protected] Masturbation Scam Fraudster
Jan 17, 2021 sextortion [email protected] Same as the others, asked for 1200$ in bitcoin. lmao
Jan 15, 2021 blackmail scam [email protected] Masturbation Scam Fraudster
Jan 4, 2021 sextortion He hacked school email Never seen him bud he said that he is filming us through our phones
Dec 31, 2020 sextortion [email protected] Cette personne a envoyé un e-mail en affirmant qu'elle avait eu accès à mes données de navigation, ainsi qu'à ma caméra. Elle demandait de payer une rançon pour éviter qu'elle divulgue ces informations à mes contacts.
Dec 31, 2020 sextortion enerjitakibi.com Obtained following: Ahoj! Jak jste si možná všimli, poslal jsem vám e-mail z vašeho účtu. To znamená, že mám plný přístup k vašemu účtu. Sleduji tě už několik měsíců.Faktem je, že jste byli nakaženi Njrat prostřednictvím stránky pro dospělé, kterou jste navštívili.Pokud s tím nejste obeznámeni, vysvětlím to.Njrat mi dává plný přístup a kontrolu Prostřednictvím vašeho zařízení nebo jiného zařízení připojeného ze stejné sítěTo znamená, že vidím vše na vaší obrazovce, zapnu kameru a mikrofon, ale vy o tom nevíte.Mám také přístup ke všem vašim kontaktům a veškeré vaší korespondenci.Natočil jsem video, které ukazuje, jak se uspokojujete v levé polovině obrazovky a v pravé polovině vidíte video, kteréjste sledovali.Jediným kliknutím myši mohu toto video odeslat na všechny vaše e-maily a kontakty na sociálních sítích. Mohu také zveřejnit přístup ke veškeré vaší e-mailové korespondenci a poslům, které používáte.Pokud tomu chcete zabránit, převést částku 600 EUR na mou bitcoinovou adresu (pokud nevíte, jak to udělat, napište na Google: „Koupit bitcoin“). Moje bitcoinová adresa (peněženka BTC) je: 1F4JPJj6tYdRHMScpuypyoEVNVQxjNc65a obdržení platby video odstraním a už mě nikdy neuslyšíte. Dávám vám 24 hodin na zaplacení. Všiml jsem si přečtení tohoto dopisu a časovač bude fungovat, až uvidíte tento dopis.Podat stížnost někde nemá smysl, protože tento e-mail nelze sledovat jako moje bitcoinová adresa. Nedělám žádné chyby. Pokud zjistím, že jste tuto zprávu sdíleli s někým jiným, bude video okamžitě distribuováno.S pozdravem!
Dec 29, 2020 sextortion Njrat Standard extortion email as listed below
Dec 26, 2020 blackmail scam Unknown - from an email address scoofed Blackmail scam, copied below. Ahoj! Jak jste si možná všimli, poslal jsem vám e-mail z vašeho účtu. To znamená, že mám plný přístup k vašemu účtu. Sleduji tě už několik měsíců.Faktem je, že jste byli nakaženi Njrat prostřednictvím stránky pro dospělé, kterou jste navštívili.Pokud s tím nejste obeznámeni, vysvětlím to.Njrat mi dává plný přístup a kontrolu Prostřednictvím vašeho zařízení nebo jiného zařízení připojeného ze stejné sítěTo znamená, že vidím vše na vaší obrazovce, zapnu kameru a mikrofon, ale vy o tom nevíte.Mám také přístup ke všem vašim kontaktům a veškeré vaší korespondenci.Natočil jsem video, které ukazuje, jak se uspokojujete v levé polovině obrazovky a v pravé polovině vidíte video, kteréjste sledovali.Jediným kliknutím myši mohu toto video odeslat na všechny vaše e-maily a kontakty na sociálních sítích. Mohu také zveřejnit přístup ke veškeré vaší e-mailové korespondenci a poslům, které používáte.Pokud tomu chcete zabránit, převést částku 600 EUR na mou bitcoinovou adresu (pokud nevíte, jak to udělat, napište na Google: „Koupit bitcoin“). Moje bitcoinová adresa (peněženka BTC) je: 1F4JPJj6tYdRHMScpuypyoEVNVQxjNc65a ...