Bitcoin Abuse Database

Report history for 1HdvnvCStM36tUkcW2tt2iHMLkrs3grwg2

Address found in database:
Address1HdvnvCStM36tUkcW2tt2iHMLkrs3grwg2
Report Count7
Latest ReportSat, 01 Aug 20 08:35:49 +0000
(1 week ago)
View address on blockchain.info

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Abuser Description
Aug 1, 2020 ransomware [email protected] Blackmail demand
Jul 13, 2020 ransomware [email protected] He Send a email
Jul 8, 2020 ransomware [email protected] שלום! אני האקר שפרץ את מערכת ההפעלה שלך לפני מספר חודשים. המשמעות היא שיש לי גישה מלאה למכשיר שלך. אני צופה בך כבר כמה חודשים. העובדה היא שנדבקת בתוכנה זדונית דרך אתר למבוגרים שביקרת בו. אם אינך בקיא בזה, אסביר. נגיף הטרויאני נותן לי גישה ושליטה מלאה במחשב או במכשיר אחר. זה אומר שאני יכול לראות הכל על המסך שלך, להפעיל את המצלמה והמיקרופון, אבל אתה לא יודע על זה. יש לי גישה גם לכל אנשי הקשר שלך ולכל ההתכתבויות שלך. מדוע האנטי-ווירוס שלך לא זיהה תוכנות זדוניות? תשובה: התוכנה הזדונית שלי משתמשת במנהל התקן, אני מעדכן את חתימותיו כל 4 שעות כך שהווירוס שלך לא יעבוד. הכנתי סרטון שמראה איך אתה מאונן במחצית השמאלית של המסך, ובמחצית הימנית אתה רואה את הסרטון שצפית בו. בלחיצה אחת, אני יכול לשלוח את הסרטון הזה לכל הדוא"ל ואנשי הקשר שלך ברשתות החברתיות. אני יכול גם לפרסם גישה לכל הדוא"ל וההודעות שבהם אתה משתמש. אם אתה רוצה למנוע זאת, העבר את הסכום של 1500 דולר ארה"ב לכתובת הביטקוין שלי (אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, כתוב לגוגל: "קנה ביטקוין"). ארנק הביטקוין שלי: 1HdvnvCStM36tUkcW2tt2iHMLkrs3grwg2 לאחר קבלת התשלום, אני מוחק את הסרטון ואתה תשכח מהמקרה הזה. אני נותן לך 50 שעות (יותר מיומיים) לשלם. ברגע שתפתח את המכתב הזה התוכנה שלי תגלה על זה והטיימר יעבוד. הגשת תלונה במקום כלשהו אינה הגיונית, מכיוון שלא ניתן לעקוב אחר אימייל זה כמו כתובת הביטקוין שלי. אני לא עושה טעויות. אם אגלה ששיתפת את ההודעה הזו עם מישהו אחר, הסרטון יופץ מייד כל טוב!
Jul 8, 2020 sextortion [email protected] שלום! אני האקר שפרץ את מערכת ההפעלה שלך לפני מספר חודשים. המשמעות היא שיש לי גישה מלאה למכשיר שלך. אני צופה בך כבר כמה חודשים. העובדה היא שנדבקת בתוכנה זדונית דרך אתר למבוגרים שביקרת בו. אם אינך בקיא בזה, אסביר. נגיף הטרויאני נותן לי גישה ושליטה מלאה במחשב או במכשיר אחר. זה אומר שאני יכול לראות הכל על המסך שלך, להפעיל את המצלמה והמיקרופון, אבל אתה לא יודע על זה. יש לי גישה גם לכל אנשי הקשר שלך ולכל ההתכתבויות שלך. מדוע האנטי-ווירוס שלך לא זיהה תוכנות זדוניות? תשובה: התוכנה הזדונית שלי משתמשת במנהל התקן, אני מעדכן את חתימותיו כל 4 שעות כך שהווירוס שלך לא יעבוד. הכנתי סרטון שמראה איך אתה מאונן במחצית השמאלית של המסך, ובמחצית הימנית אתה רואה את הסרטון שצפית בו. בלחיצה אחת, אני יכול לשלוח את הסרטון הזה לכל הדוא"ל ואנשי הקשר שלך ברשתות החברתיות. אני יכול גם לפרסם גישה לכל הדוא"ל וההודעות שבהם אתה משתמש. אם אתה רוצה למנוע זאת, העבר את הסכום של 1500 דולר ארה"ב לכתובת הביטקוין שלי (אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, כתוב לגוגל: "קנה ביטקוין"). ארנק הביטקוין שלי: 1HdvnvCStM36tUkcW2tt2iHMLkrs3grwg2 לאחר קבלת התשלום, אני מוחק את הסרטון ואתה תשכח מהמקרה הזה. אני נותן לך 50 שעות (יותר מיומיים) לשלם. ברגע שתפתח את המכתב הזה התוכנה שלי תגלה על זה והטיימר יעבוד. הגשת תלונה במקום כלשהו אינה הגיונית, מכיוון שלא ניתן לעקוב אחר אימייל זה כמו כתובת הביטקוין שלי. אני לא עושה טעויות. אם אגלה ששיתפת את ההודעה הזו עם מישהו אחר, הסרטון יופץ מייד כל טוב!
Jul 8, 2020 ransomware [email protected] Ransom demand
Jul 7, 2020 ransomware Attempt to extort money Attempt to extort money
Jul 7, 2020 blackmail scam Darknet שלום! אני האקר שפרץ את מערכת ההפעלה שלך לפני מספר חודשים. המשמעות היא שיש לי גישה מלאה למכשיר שלך. אני צופה בך כבר כמה חודשים. העובדה היא שנדבקת בתוכנה זדונית דרך אתר למבוגרים שביקרת בו. אם אינך בקיא בזה, אסביר. נגיף הטרויאני נותן לי גישה ושליטה מלאה במחשב או במכשיר אחר. זה אומר שאני יכול לראות הכל על המסך שלך, להפעיל את המצלמה והמיקרופון, אבל אתה לא יודע על זה. יש לי גישה גם לכל אנשי הקשר שלך ולכל ההתכתבויות שלך. מדוע האנטי-ווירוס שלך לא זיהה תוכנות זדוניות? תשובה: התוכנה הזדונית שלי משתמשת במנהל התקן, אני מעדכן את חתימותיו כל 4 שעות כך שהווירוס שלך לא יעבוד. הכנתי סרטון שמראה איך אתה מאונן במחצית השמאלית של המסך, ובמחצית הימנית אתה רואה את הסרטון שצפית בו. בלחיצה אחת, אני יכול לשלוח את הסרטון הזה לכל הדוא"ל ואנשי הקשר שלך ברשתות החברתיות. אני יכול גם לפרסם גישה לכל הדוא"ל וההודעות שבהם אתה משתמש. אם אתה רוצה למנוע זאת, העבר את הסכום של 1500 דולר ארה"ב לכתובת הביטקוין שלי (אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, כתוב לגוגל: "קנה ביטקוין"). ארנק הביטקוין שלי: 1HdvnvCStM36tUkcW2tt2iHMLkrs3grwg2 לאחר קבלת התשלום, אני מוחק את הסרטון ואתה תשכח מהמקרה הזה. אני נותן לך 50 שעות (יותר מיומיים) לשלם. ברגע שתפתח את המכתב הזה התוכנה שלי תגלה על זה והטיימר יעבוד. הגשת תלונה במקום כלשהו אינה הגיונית, מכיוון שלא ניתן לעקוב אחר אימייל זה כמו כתובת הביטקוין שלי. אני לא עושה טעויות. אם אגלה ששיתפת את ההודעה הזו עם מישהו אחר, הסרטון יופץ מייד כל טוב!