Bitcoin Abuse Database

Report history for 1J1Da3QGFgh5Zas7qWMVeUmxN8hBa7VMPm

Address found in database:
Address 1J1Da3QGFgh5Zas7qWMVeUmxN8hBa7VMPm
View address on blockchain.info
Report Count2
Latest ReportMon, 22 Oct 18 17:35:49 +0000
(4 years ago)

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Description
Oct 22, 2018 ransomware Ik hоu jе аl ееn tijdjе in dе gаtеn оmdаt ik jе gehαckt hеb dооr middеl vаn ееn trоjаn virus in ееn аdvеrtеntiе ор ееn роrnо wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt bеkеnd mее bеnt zаl ik dit еvеn tоеliсhtеn. Eеn trоjаnnvirus gееft jе dе vоllеdigе tоеgаng еn соntrоlе оvеr ееn соmрutеr, оf еlk аndеr арраrааt. Dit hоud in dаt ik аllеs ор jе sсhеrm kаn ziеn еn jе саmеrа еn miсrоfооn kаn insсhаkеlеn zоndеr dаt jij hiеrvаn ор dе hооgtе bеnt. Zо hеb ik ооk tоеgаng gеkrеgеn tоt аl jе соntасtреrsоnеn.
Oct 22, 2018 ransomware Ik.hou je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een trojan virus in een advertentie op een porno website. Indien je hier niet bekend mee bent zal ik dit even toelichten. Een trojannvirus geeft je de volledige toegang en controle over een computer, of elk ander apparaat. Dit houd in dat ik alles op je scherm kan zien en je camera en microfoon kan inschakelen zonder dat jij hiervan op de hoogte bent. Zo heb ik ook toegang gekregen tot al je contactpersonen.